1
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Φυλλάδιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Φυλλάδιο
3
από Ευσταθιάδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΥΔΕ-ΚΕΔΕ...

Φυλλάδιο