1
από Κεφαλίδου - Παυλή Μαρία Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Λεξικό
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Λεξικό
5
από Τσιαμπάος Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Λεξικό
7
από Πανταζής Νικόλαος Απ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Λεξικό
8
από Καράμπελας Περικλής
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Λεξικό
9
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Λεξικό
10
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Λεξικό
12
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Λεξικό
13
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Λεξικό
14
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Λεξικό
15
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Λεξικό
17
από Γιακουμής Δ., Ζυγούρης Α., Σουφλιάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Λεξικό
18
από Coster J. De, Vollnhals O.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Λεξικό
19
από Ayres D.C., Hellier D.G.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Λεξικό
20
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Λεξικό