2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Θέματα: '; ...ΕΜΠ...

Βιβλίο
3
Θέματα: '; ...ΕΜΠ...

Εισήγηση συνεδρίου
4
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Θέματα: '; ...ΕΜΠ...

Βιβλίο
5
από Γιαννακοπούλου Βασιλεία
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Θέματα: '; ...ΕΜΠ...

Διπλωματική Εργασία