1
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Φυλλάδιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Φυλλάδιο
5
από Ευσταθιάδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΥΔΕ-ΚΕΔΕ...

Φυλλάδιο
6
από Ευσταθιάδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...ΥΔΕ-ΚΕΔΕ...

Βιβλίο