1
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Φυλλάδιο