1
από Μπέης Iωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
6
από Τορολόπουλος Βασίλειος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Συμπόσιο
11
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
12
από Παπαδογεωργόπουλος Κων. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
13
από Τορολόπουλος Βασίλειος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
16
17
από Τσερούλης Θεόδωρος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο