1
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
2
από Μπέης Iωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
5
από Hartley P.M.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
8
από Τορολόπουλος Βασίλειος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
12
από STREETER H.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
13
από Sternbach Jack
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διεθνείς οργανισμοί
14
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Συμπόσιο
16
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
17
από Παπαδογεωργόπουλος Κων. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
19
από Τορολόπουλος Βασίλειος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο