1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΚΕΔΕ Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος...

Φυλλάδιο