1
Στοιχεία έκδοσης: 2018

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Βιβλίο
4

Βιβλίο
5
από Πουλάκη - Παντερμαλή Εφη
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Βιβλίο
6
από Ισμυρλιάδου Αδελαϊς
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
7
από Καραμανές Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
9
από Τελλάκη Μαρία-Ραλλού
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Διδακτορική Διατριβή
10
από Πλυμάκης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
14
από Κατάνεο Μάρκο, Τριφόνι Τζασμίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
15

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο