1
Στοιχεία έκδοσης: 2018

Βιβλίο
2
από Ζάμπας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Φυλλάδιο
3
από Μπίσα Στεφανία
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διπλωματική Εργασία
4

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
8
από Μούγιου Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
9
από Κατσιλιέρη Μαρινέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
10

Βιβλίο
12
13
από Κωστούλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
14
από Grivel J.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
15
από Ρούσκας Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
16
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
17
από Βαρουφάκης Γεώργιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Φυλλάδιο
20
από Λεφούσης Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο