1
από Λαμπρινού Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2018

Βιβλίο
2
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Φυλλάδιο
4
από Ψαρρός Δημητρός Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Βιβλίο
5

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Συνέδριο
8
από Shariat-Panahi Mohammad
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Συνέδριο
12
από Τσότσος Γ.Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
13
από Τελλάκη Μαρία-Ραλλού
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Διδακτορική Διατριβή
14
από Μονιούδη - Γαβαλά Δώρα
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
15
από Καραβέλη Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
16
από Konuk Neval
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
17
από Δημακόπουλος Ιορδάνης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
18
από Κατσαρός Κωνσταντίνος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
20
από Λαμπρινού Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Φυλλάδιο