1
από Τελλάκη Μαρία-Ραλλού
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Διδακτορική Διατριβή
2
από Βοζίκη Κ.Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διδακτορική Διατριβή
3
από Κορδώσης Μιχάλης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Διδακτορική Διατριβή
4
από Αβραμέα Αννη Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Διδακτορική Διατριβή
5

Διδακτορική Διατριβή