1
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
3
από Σταματόπουλος Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Φυλλάδιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Φυλλάδιο
6
από Μαστραπάς Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
7
από Παπανικολάου - Christensen Αριστέα
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Φυλλάδιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Φυλλάδιο
12
από Κωνσταντινίδης Γ. Μακεδόνας
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
13
από Γιαννόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
14
από Παππάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
15
από Τζαμαλής Αναστασίου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Νικολούδης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Γιαλούρη Ελεάνα
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Παυλόπουλος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου