1
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
3
από Σταματόπουλος Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Φυλλάδιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Φυλλάδιο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Φυλλάδιο
7
από Μαστραπάς Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
8
από Παπανικολάου - Christensen Αριστέα
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Φυλλάδιο
12
από Κωνσταντινίδης Γ. Μακεδόνας
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
13
από Παππάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
14
από Γιαννόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
15
από Χολέβας Νίκος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Δημακοπούλου Χαρίκλεια
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Αντωναράκου Ελενα
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Ατσαβέ Γιούλια
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Κουτελάκης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου