1
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Φυλλάδιο
2
από Λεοντίδου Λίλα
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
3
από Loriot Dominique
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εγκυκλοπαίδεια
5
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
6
από Rolf Rudi
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
7
από Κανελλόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
10
από Πάτσης Χάρης
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Εγκυκλοπαίδεια
11
από Chaunu Pierre
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
12
από VOYENNE BER
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Βιβλίο
13
από Muller Henri
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
14
από Runciman Steven
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο
15
από Cross Samuel Hazzard
Στοιχεία έκδοσης: 1948

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1945

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1923

Βιβλίο
18
από Μελάς Λ.Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1900

Βιβλίο