1
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
2
από Τελλάκη Μαρία-Ραλλού
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Διδακτορική Διατριβή
3
από Konuk Neval
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
5
από Προβόπουλος Ηλίας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
6
από Φρούσου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Αδρύμη-Σισμάνη Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Παπαδημητρίου Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Κυπαρίσση-Αποστολίκα Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Βουζαξάκης Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
11
12
από Τουφεξής Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Μπατζέλας Χρήστος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Πουλάκη - Παντερμαλή Εφη
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Sprawski Slavomir
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Ζαφειρόπουλος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Μαράντου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
19
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Φυλλάδιο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο