1
από Curtius Ernst, Kaupert Johannes A.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Φάκελος
3
από Δετοράκης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
5
από Παναγιωτάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
6
από Meyer Ernst
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
8
από Rolf Rudi
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
9
από Tocqueville (de) Alexis
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
11
από Πελεκανίδης Στυλιανού
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
12
από Seiler H.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
13
από Gallas Klaus
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
15
από Toelle - Kastenbein Renate
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
16
από Heisenberg August
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
17
από Bowra C. M.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
18
από Runciman Steven
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
19
από Michalowski Kazimierz
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο