1
από Τηλιγάδας Ελευθέριος
Στοιχεία έκδοσης: 2018

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Συνέδριο
4
από Μονιούδη - Γαβαλά Δώρα
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Φυλλάδιο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Φυλλάδιο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
11

Βιβλίο
12
από Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
13
από Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
15
από Παπαφωτίου Απόστολος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Φυλλάδιο
19
από Διονυσάτος Ιωάννης Γρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο