1
από Καραβέλη Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
2

Βιβλίο
3
από Παπαφωτίου Απόστολος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
5

Βιβλίο
7
από Μυλωνάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
8
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
13
από Λεφούσης Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
14
από Λυκουρίνος Κ.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
17
από ΛΙΟΥΦΗΣ ΠΑΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο