2
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
5
από Πλυμάκης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
6
από Κατάνεο Μάρκο, Τριφόνι Τζασμίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
7
από Μπίσα Στεφανία
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διπλωματική Εργασία
8

Βιβλίο
9
από Νινιού-Κινδελή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
11
από Παπαφωτίου Απόστολος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
12
από Μούγιου Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
13
από Κατσιλιέρη Μαρινέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
15
από Τζομπανάκη Χρυσούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
17
από Δετοράκης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
18
από Πλυμάκης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
19

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο