2
από Μυλωνάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
3
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
9
από Belli Paolo
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Η περίληψη της εισήγησης

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Bacigalupo Cinzia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Cessari Luciano, Gigliarelli Elena
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Milella Nicola, Fiore Nicola Giovanni
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Λυριτζής Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Esposito Daniela, Grazia Fichera Maria, Orazi Roberto, Valdarnini Lucia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Pennisi Silvia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Τζίμας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
20
από ΛΙΟΥΦΗΣ ΠΑΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο