1
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
2
από Τελλάκη Μαρία-Ραλλού
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Διδακτορική Διατριβή
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
5

Βιβλίο
6
από Παπαφωτίου Απόστολος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
7
από Προβόπουλος Ηλίας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
8
από Φρούσου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Αδρύμη-Σισμάνη Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Παπαδημητρίου Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Κυπαρίσση-Αποστολίκα Αικατερίνη
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Βουζαξάκης Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
13
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
15
από Κατσιλιέρη Μαρινέλλα
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
16
17
από Τουφεξής Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Μπατζέλας Χρήστος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Πουλάκη - Παντερμαλή Εφη
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου