1
από Παπαφωτίου Απόστολος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2
από Κωστούλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
από Μυλωνάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
9
από Μυλωνάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
11
από ΛΙΟΥΦΗΣ ΠΑΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
14
από Τσοποτός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
15
από Παπανικολάου Μιλτιάδης
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
17

Βιβλίο
18

Βιβλίο