1
από Shariat-Panahi Mohammad
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Βιβλίο
2
από Νινιού-Κινδελή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
3
από Κιτσίκης Δημήτρης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
4
από Γκαλανάκη Κ., Χανιώτης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Συνέδριο
6
από Νικολάκαρος Αλέξανδρος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
10
από Βαρουφάκης Γεώργιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
12
από Τσότσος Γ.Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Φυλλάδιο
13
από Θωμόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Φυλλάδιο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
19
από Βαβρίτσας Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Άρθρο περιοδικού