1
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Φυλλάδιο
2
από Μαραγκού Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
3
από Μυλωνάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Φυλλάδιο
6
από Κιτσίκης Δημήτρης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
7
από Παυλίδης Αντρος
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
8
από Ζίγδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
11
από Ακρίτας Τάκης
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
12
από Πιπινέλης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
13
από Μέξης Δήμος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
14
από Ταρσούλη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1955

Βιβλίο
15
από Καραμάνος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1954

Βιβλίο
16

Βιβλίο
17

Βιβλίο