1
από Τελλάκη Μαρία-Ραλλού
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Διδακτορική Διατριβή
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Ημερίδα
4
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Φυλλάδιο
5
από Βουτσιλάς Βασ. Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Φυλλάδιο
7
από Σαββίδης Αλέξιος Γ. Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Φυλλάδιο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Συμπόσιο
10
από Μητροπούλου Ελπίδα
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
11
από Οικονομίδου Μαντώ
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
12
από Τζαφάλιας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
13
από Δεριζιώτης Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
17
από Σκούρτης Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
18
από Σακελλίωνας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου
19
από Αρσενίου Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συμποσίου