1
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
5
από Yoyotte Jean
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
6
από Pita Andrade Jose Manuel
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
7
από Akurgal Ekrem, Mango Cyril, Ettinghausen Richard
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
8
από Cirici - Pellicer Alexandre
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
9
από Calvesi Maurizio
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
10
από Wells H.G.
Στοιχεία έκδοσης: 1952

Βιβλίο
11
από Hughes Ray O., Pullen C.H.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1952

Βιβλίο
12

Εγκυκλοπαίδεια
13

Βιβλίο
14

Βιβλίο