1
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Συνέδριο
3
4
από Χρηστάκης Γ., Αγγελάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
8

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Συνέδριο
14
15
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Φυλλάδιο
19
από Πισιμίσης Γιάννης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο