1
από Μπίσα Στεφανία
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Οπτικός δίσκος
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Οπτικός δίσκος
4
από Πλυμάκης Αντώνης
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
5

Διπλωματική Εργασία
6
από Ανδριανάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
8
από Τσίβης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
9
από Σημανδηράκη Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
10
από Νικολακάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
11