1
από MANASSERO MAR.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
2
από Bocca P.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
3
από Bocca P., Carpinteri A.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
4
από Καραλής Βασίλειος., Μιχαλόπουλος Κων.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
5
από PRESTI DIE.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
6
από NAPOLI PAO., RADOGNA EMAN
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
7
από Hopcroft J.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
8
από Gamberini G.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
9
από Bigi D.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
10
από Leporati Ezio
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
11
από Carbone V.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο