1
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
2
από Massardier G.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
3
από Bergeron Louis, Roncayolo Marcel
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
5
από Pezet Michel
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
6
από Tocqueville (de) Alexis
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
7
από Jacquignon L.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
8
από Burlen Katherine, Castex Jean, Celeste Patrick, Furet Catherine, Panerai Philippe
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
10
από Eydoux Henri-Paul
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
11
από Rey M. E.-G.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
13
από Roche M.E., Hirsch M.E.
Στοιχεία έκδοσης: 1955

Βιβλίο
14
από Leonard Emile G.
Στοιχεία έκδοσης: 1954

Βιβλίο
15
από Longnon Jean
Στοιχεία έκδοσης: 1929

Βιβλίο
16
από Buchon J. A.
Στοιχεία έκδοσης: 1840
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
17
από Buchon J. A.
Στοιχεία έκδοσης: 1811

Βιβλίο
18
από Mignet F.A.

Βιβλίο