1
από Μακρυωνίτης Γεώργιος (Τζώρτζης) Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
2
από Κολώνας Βασίλης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
8

Βιβλίο
9
από Δοξιάδης Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1950

Βιβλίο
10

Βιβλίο