1
από Kaiser Walter, Koenig Wolfgang
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
3
από Breisch K.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
5
από Hess A.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
6
από McAlester V., McAlester L.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
7
από Riera Ojeda Oscar
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
8
από Frampton Kenneth, Larkin D.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
9
από Chomsky Noam
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
10
από Heinz Thomas A.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
11
από Wright G.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
12
από Jencks Charles
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
13
από Pergum Dudley F.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
14
από Goetz W.H.
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
15
από Knipping F., Golz K., Mittmeyer H.
Στοιχεία έκδοσης: 1934

Βιβλίο