1
από Kaiser Walter, Koenig Wolfgang
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
2
από Nicol Donald M.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
4
από Nicol Donald M.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
5
από Fairbairn L.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
8
από Geanakoplos Deno John
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
9
από Wittkower Rudolf
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
10
από Thiriet Freddy
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
11
από Perogalli Carlo, Bazzi Silvana
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
12
από Wittkower Rudolf
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
14
από Leonard Emile G.
Στοιχεία έκδοσης: 1954

Βιβλίο
15
από Moretti Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1942

Βιβλίο
16
από Moretti Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1939

Βιβλίο
17
από Thedenat Henry
Στοιχεία έκδοσης: 1927

Βιβλίο
18
από Hopf Karl
Στοιχεία έκδοσης: 1859
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο