1
από Πανδής Τέλλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
2
από Καραμούτσος Κ.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
3
από Κλήμης Οδυσσέας-Κάρολος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
7
από Παϊσίδου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
9

Βιβλίο
10
από Μάζης Αχ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
14

Βιβλίο
16

Βιβλίο