2
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
3
από Harhoiu D.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
4
από Bratuleanu A.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
7
από Gusti Gustav
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
8
από Gusti Gustav
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
9
από Gusti Gustav
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
10
από Ionescu Grigore
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο