1
από Goebel Klaus, Gatz Konrad
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
2
από Gatz Konrad, Achterberg Gerhard
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
3
από Gatz Konrad
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
4
από Gatz Konrad, Wallenfang W.
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
5
από Gatz Konrad, Hierl Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
6
από Gatz Konrad, Hierl Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1954

Βιβλίο
7
από Gatz Konrad, Kaemmerer Hugo
Στοιχεία έκδοσης: 1951

Βιβλίο
8

Βιβλίο