1
από Hoffmann Kurt, Griese Helga
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
2
από Hoffmann Kurt, Griese Helga
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
3
από Hoffmann Kurt
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
4
από Hoffmann Kurt
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
5
από Hoffmann Kurt
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
6
από Meyer Oskar, Hoffmann Kurt, Eggert E.
Στοιχεία έκδοσης: 1941

Βιβλίο