1
από Lifchitz E., Pitajewski L.P.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
2
από Landau L., Lifchitz E.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
3
από Berestetski W.B., Lifchitz E., Pitajewski L.P.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
4
από Landau L., Lifchitz E.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
5
από Lifchitz E., Pitajewski L.P.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
6
από Landau L., Lifchitz E.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
7
από Landau L., Lifchitz E.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
8
από Landau L., Lifchitz E.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
9
από Landau L., Lifchitz E.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
10
από Landau L., Lifchitz E.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο