1
από Loeser B., Loeser H., Wiese H.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
2
από Loeser B.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
3
από Loeser B.
Στοιχεία έκδοσης: 1953

Βιβλίο
4
από Loeser B.
Στοιχεία έκδοσης: 1950

Βιβλίο
5
από Loeser B.
Στοιχεία έκδοσης: 1949

Βιβλίο
6
από Loeser B.
Στοιχεία έκδοσης: 1936

Βιβλίο
7
από Merkbuch Ein, Doorentz R., Loeser B., Bornemann D.
Στοιχεία έκδοσης: 1935

Βιβλίο