1
από Brueckner Reinhard
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
2
από Arni Arnold
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
3
από Arni Arnold, Neuenschwander Klaus
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
4
από Stelzmann Ulrich, Groth Clemens, Mueller Guenter
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
5
από Kutzelnigg Werner
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
6
από Baerns Manfred, Hofmann Hanns, Renken Albert
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
7
από Groth Clemens, Mueller Guenter
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
8
από Friedrich Alfred
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
9
από Reinhardt Fritz, Soeder H.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
10
από Smirnow W.I.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
11
από Breuer Hans
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
12
από Friedrich Alfred
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
13
από Schatz Paul
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
14
από Lienau Cay, Mattes H.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
16
από Luening Ulrich
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
17
από Karsten Rudolf
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
18
από Jeromin Guenter
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
19
από Mattes H., Lienau Cay
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
20
από Hilberd David, Cohn - Vossen Stephan
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο