1
από Δετοράκης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
2
από Παναγιωτάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
3
από Meyer Ernst
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
5
από Rolf Rudi
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
6
από Gallas Klaus
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
8
από Tocqueville (de) Alexis
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
9
από Πελεκανίδης Στυλιανού
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
10
από Seiler H.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
12
από Toelle - Kastenbein Renate
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
13
από Heisenberg August
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
14
από Bowra C. M.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
15
από Runciman Steven
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
16
από Michalowski Kazimierz
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
17
από Bosch Ursula Victoria
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
18
από Μυλωνάς Παύλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
19
από Μαρινάτος Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
20
από Doelger Franz
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο