1
από Παναγιωτάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
2
από Gallas Klaus
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
4
από Πελεκανίδης Στυλιανού
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
5
από Παπαστάμος Δημ
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
6
από Bowra C. M.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
7
από Μυλωνάς Παύλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
8
από Μαρινάτος Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
9
από Philippson Alfred
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
10
από Kirsten Ernst, Philippson Alfred
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
11
από Kirsten Ernst, Philippson Alfred
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
12
από Kirsten Ernst, Philippson Alfred
Στοιχεία έκδοσης: 1950

Βιβλίο
13
από Vasmer Max
Στοιχεία έκδοσης: 1941

Βιβλίο
14
από Nevros K., Zvorykin I.
Στοιχεία έκδοσης: 1939

Βιβλίο
15
από Krumbacher Karl
Στοιχεία έκδοσης: 1886

Βιβλίο
16
από Curtius Ernst, Kaupert Johannes A.
Στοιχεία έκδοσης: 1878

Βιβλίο
17
από Bursian Conrad
Στοιχεία έκδοσης: 1862
Το πλήρες κείμενο (band I)
Το πλήρες κείμενο (band II)

Βιβλίο
18
από Ross Ludwig
Στοιχεία έκδοσης: 1841

Βιβλίο
19

Βιβλίο