1
από Παναγιωτάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
3
από Πελεκανίδης Στυλιανού
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
4
από Gallas Klaus
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
5
από Παπαστάμος Δημ
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
6
από Bowra C. M.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
7
από Kirsten Ernst, Philippson Alfred
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
8
από Philippson Alfred
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
9
από Kirsten Ernst, Philippson Alfred
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
10
από Philippson Alfred.
Στοιχεία έκδοσης: 1950

Βιβλίο
11
από Vasmer Max
Στοιχεία έκδοσης: 1941

Βιβλίο
12
από Nevros K., Zvorykin I.
Στοιχεία έκδοσης: 1939

Βιβλίο
13
από Krumbacher Karl
Στοιχεία έκδοσης: 1886

Βιβλίο
14
από Curtius Ernst, Kaupert Johannes A.
Στοιχεία έκδοσης: 1878

Βιβλίο
15
από Bursian Conrad
Στοιχεία έκδοσης: 1862
Το πλήρες κείμενο (band I)
Το πλήρες κείμενο (band II)

Βιβλίο
16
από Ross Ludwig
Στοιχεία έκδοσης: 1841

Βιβλίο
17

Βιβλίο
19
από Hopf Karl

Βιβλίο