1
από Schnab Ger.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
2
από THOLL HER
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
3
από Franz G.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
4
από Franz G.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
5
από Franz G.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
11
από Ehlers Georg
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
12
από Schneck Adolf G.
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1953

Βιβλίο