1
από Klotz Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
2
από ZEIDLER EB.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
3
από Deilmann Harald, Kirschenmann Joerg C., Pfeiffer Herbert
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
5
από Deilmann Harald
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
6
από Gollwitzer Gerda, Wirsing Werner
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
7
από Banham Reyner
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
9
από Faber Tobias
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Βιβλίο
10
από Fleig Karl
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
12
από Ehlerding W.

Βιβλίο