1
από Jodidio Philip
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
2
από Kahn H.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
3
από Klotz Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
4
από ZEIDLER EB.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
5
από Deilmann Harald, Kirschenmann Joerg C., Pfeiffer Herbert
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
8
από Deilmann Harald
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
9
από Gollwitzer Gerda, Wirsing Werner
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
10
από Banham Reyner
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
12
από Faber Tobias
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Βιβλίο
13
από Fleig Karl
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
15
από Mindlin Henrique E.
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
16
από Bill Max
Στοιχεία έκδοσης: 1949

Βιβλίο
17
από Ehlerding W.

Βιβλίο