1
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
2
από Szabo Istvan
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
3
από Szabo Istvan
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
4
από Grassmann P.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
5
από Szabo Istvan.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
6
από Szabo Istvan
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
7
από Moll Wolfgang
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
9
από Boege Alfred
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
10
από Szabo Istvan
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο
11
από Blasius Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1949

Βιβλίο
12
από Habluetzel E.
Στοιχεία έκδοσης: 1947

Βιβλίο
13
από Demmig R.
Στοιχεία έκδοσης: 1943

Βιβλίο
14
από Demmig R.
Στοιχεία έκδοσης: 1942

Βιβλίο
15
από Mueller Horst
Στοιχεία έκδοσης: 1935

Βιβλίο
16
από Wittenbauer Ferdinand
Στοιχεία έκδοσης: 1931

Βιβλίο
17
από Wittenbauer Ferdinand
Στοιχεία έκδοσης: 1918

Βιβλίο
18
από Perry J.
Στοιχεία έκδοσης: 1908

Βιβλίο