1
από Fehmel Gerd, Flachmann Horst, Mai Otto
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
2
από Kuemmel Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
4
από Mueller Guenter
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
5
από Fischer Rolf
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
6
από Vaske P.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
7
από Bederke H.-J., Ptassek R., Rothenbach G., Vaske P.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
8
από Vaske P., Riggert Johann Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
9
από Rentzsch H.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
10
από Kuemmel Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
11
από Rentzsch H.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
12
από Vaske Paul, Riggert Johann Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
13
από Hanncke Werner
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
14
από Boedefeld Theodor, Sequenz Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Βιβλίο
16
από Dobbeler Curt
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
17
από Klamt Johannes
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
18
από Putz W.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
19
από Moeller F.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
20
από Lehmann W.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο