1
από Schaetzing Wolfgang, Mueller Guenter
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
2
από Boy Hans- Guenter, Dunkhase Uwe
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
3
από Folkerts Enno, Friedrichs Horst
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
5
από Nuehrmann Dieter
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
6
από Αγιοβλασσίτης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
7
από Beyer W., LOESCHNER WOL., Boedeker K.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
8
από Kuemmel Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
9
από Vaske P.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
10
από Fricke H., Frohne H., Vaske P.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
11
από THOLL HER
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
12
από Wirsum Siegfried
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
13
από Vaske P., Riggert Johann Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
15
από Geisweid Ramon
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
16
από Stockl M., WINTERLING K.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
17
από Fricke H., Moeller F., Ptassek R., Schuchardt Waldemar, Vaske P.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
18
από Fricke H., Lamberts Kurt, Schuchardt Waldemar
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
19
από Stauter Eugen
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
20
από Kuemmel Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο