1
από Heschong Lisa
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
2
από Recknagel, Sprenger E.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
3
από Schack Alfred
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
4
από Recknagel, Sprenger E.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
5
από Haeder Walter
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
6
από Weber Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
7
από Bergmann A.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Βιβλίο
9
από Recknagel, Sprenger E.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
10
από Raiss W.
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο
13
από Pepperhoff Werner
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
14
από Groeber H., Bradtke F.
Στοιχεία έκδοσης: 1951

Βιβλίο
15
από Schaerer F.Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1942

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1941

Βιβλίο
17
από Rybka Karl R.
Στοιχεία έκδοσης: 1932

Βιβλίο
18
από Mode Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1931

Βιβλίο
19
από Groeber H., Buergers J.
Στοιχεία έκδοσης: 1930

Βιβλίο
20
από Koerting Joh
Στοιχεία έκδοσης: 1907

Βιβλίο