1
από Haas Arend Maarten
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
2
από Sattler K.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
3
από Krylow S. M.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
4
από Prenzlow C.
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
5
από Girkmann Karl
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
6
από Baldauf Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
7
από Kolousek Vladimir
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
8
από Baldauf Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
9
από Bochmann Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο
10
από Doeinck Eugen
Στοιχεία έκδοσης: 1948

Βιβλίο
11
από Kirchhoff Rudolf
Στοιχεία έκδοσης: 1942

Βιβλίο
12
από Mayer Max
Στοιχεία έκδοσης: 1942

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1940

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1934

Βιβλίο
15
από Schau Alfred
Στοιχεία έκδοσης: 1930

Βιβλίο
16
από Timoshenko S., Lessells I. M.
Στοιχεία έκδοσης: 1928

Βιβλίο
17
από Gruening Martin
Στοιχεία έκδοσης: 1925

Βιβλίο
18
από Mueller-Breslau Heinrich F. B.
Στοιχεία έκδοσης: 1924

Βιβλίο
19
από Otzen Robert
Στοιχεία έκδοσης: 1923

Βιβλίο
20
από Hayashi Keiichi
Στοιχεία έκδοσης: 1921

Βιβλίο